Blog

„Prečo maľuješ?“ Opýtal sa ma raz niekto. Asi preto, prečo športovci športujú, deti kričia a behajú a tetky ohovárajú. Pretože, keď niečo miluješ, nevieš si bez toho svoj život predstaviť. Keď človek tvorí, je to ako závislosť. Či je to dobrá alebo zlá závislosť to neviem, tak ako to či závislosť nie je len prezlečená túžba po láske. Každý deň sa pozerám na svet, na stromy, vrany, ulice a zvuk pomaly zmizne. Ostane len šum a obraz, ktorý sa predo mnou otvorí. Je ako brána, cez ktorú vkročím do inej dimenzie.

Tento web má za cieľ ukázať niečo čo je vo mne, inšpirovať, rozmýšľať a hľadať možnosti pre ďalšiu tvorbu. Ďakujem všetkým, ktorí mi v tom pomáhajú.

 20140305_141426